• Elektrotjänst i Skåne AB installerar framtidens elteknik i hela Skåne
Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna Payment with Nets
Behörig elinstallatör - Proffs på laddboxar Ring 076-3065440

Från bokning till installation av laddbox - hur går de till?


Elektrotjänst Superdealen laddbox med installationInstallation sker normalt 2–4 veckor efter godkänd beställning. Ofta installerar vi 2–3 laddboxar på samma dag så planeringen är väldigt viktig. Normal installationstid på plats är 1,5–3, h.

Logistiken måste gå ihop. Geografiskt kan det vara på olika orter. Ibland är det kort varsel på er bil-leverans och ibland är det 12 veckors väntetid. Kommunicera gärna när ni önskar få installerat.

Väntetid uppges alltid vid bekräftad order. Ni ges möjlighet att avboka om det är för lång tid.

Inför bokning behöver vi lite uppgifter från dig som beställare:

 •  Fullständigt namn och adress
 •  Telefonnummer samt mejladress
 •  Fastighetsbeteckning samt personnummer, för grön teknikansökan hos Skatteverket
 •  Det ingår gratis 4G uppkoppling, men om nätet är svagt behöver vi ansluta till ert befintliga nätverk. Ha uppgifterna redo för ert Wi-Fi, inloggning samt lösenord
 •  Vi behöver lite foto, bilder på installationsplats samt el-central, elmätare. Både översiktbilder samt närbilder.
 •  Bra om ni i förväg tänkt ut var laddboxan ska sitta samt vilken kabelväg dit ni tror är bra samt vart vi kan koppla in nya säkringen. Ju mer info desto snabbare och effektivare kan vi vara.
 •  Uppgifter om nuvarande huvudsäkring.
 •  När ni önskar få installerat
 • Förutsättningar i Standardinstallationen är framtagen för att täcka behovet hos majoriteten av villaägare som vill installera en laddbox hemma.
 • För att ta del av erbjudandet om standardinstallation behöver nedanstående punkter vara uppfyllda:
 •  Du äger bostaden/byggnaden där laddboxen kommer att installeras. Alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren.
 •  Fastigheten där laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med tre faser och minst 20 A i huvudsäkring. 16A går i enskilda fall.

I standardinstallationen ingår upp till 15 meters kabeldragning mellan el-centralen och laddboxens placering.

 Det ingår endast kabeldragning ovan mark, krävs grävarbete får beställaren förbereda detta innan vi kommer ut. 

Tre håltagningar i trä/gips/lättbetong/tegel ingår. Eventuella anpassningar som behövs för att genomföra installationen, faktureras dig som kund.


Att tänka på inför installation:

Platsen och kabelväg måste vara lämpad för installation. Det betyder exempelvis vara stabil nog för att

klara de påfrestningar som de utsätts för. Kom ihåg att vi är duktiga elektriker men mindre bra snickare

eller murare, så se till att eventuella defekter är åtgärdade innan vi kommer, annars kan vi tvingas

återkomma annan gång och vi behöver ta ut en bomavgift på 2 300kr för att täcka en del av bortfallet.

Infästning av laddbox och kabelhållare kan inte bli starkare än underlaget det fästs mot.

Plats för installation och all kabelväg måste vara enkelt komma åt. Tänk på att vi måste komma åt att

fästa kabeln som hängs upp. Vi kan exempelvis inte fästa på väggen bakom breda objekt eller komma åt

om platsen är fylld av hinder.

Hur och var kabel skall fästas upp påverkar installationstiden mer än vad många tror. Är du osäker på förutsättningarna så ring eller skicka ett foto.

Åtgärder som inkluderar dialog med nätägarna bör beställas tidigt. Nätbolagen ibland tar upp till två

månader på sig att svara på förfrågningar. Att beställa exempelvis uppsäkring av mätarsäkringar görs därför bäst så tidigt

som möjligt. Normalt sett kan en villa i ett bostadsområde säkras upp till 25A på förhand men ibland måste vi avisera och då kan väntetiden bli lång. Behöver vi komma tillbaka för en uppsäkring kostar det mer än vid laddboxinstallationen.

Markarbeten ingår ej. Krävs att man lägger ner rör kan ni välja att göra detta själva efter våra anvisningar

eller så utför vi rörnedläggningen som del i installationen. Detta kräver nästan alltid platsbesök och separat

beställning.

Inför installation

• Installatör kontrollerar central och övrigt så det överensstämmer med den beställning kunden har gjort och om detta innebär standard, extra eller komplett-installation. - Om inte: Installatör stämmer av tillkommande kostnader med kund, som måste acceptera dessa för att installationen ska kunna fortsätta.

• Installatör kontrollerar att det finns plats i gruppcentral, eller om det krävs ny standardenhet vid sidan om. - Om inte: Installatör stämmer av tillkommande kostnader med kund, som måste acceptera dessa för att installationen ska kunna fortsätta.

• Installatör kontrollerar huvudsäkring och informerar vad det innebär med laddbox för elbil. Kan innebära att en höjning av mätarsäkring kan vara nödvändig.

• Installatör kontrollerar med kund att placering av laddbox och personskyddsbrytare är enligt önskemål.

• Installatör stämmer av kabelförläggningsväg med kund.


Efter installation

• Installatör utför märkning av anläggningen enligt branschföreskrifterna.

• Installatör kontrollerar före idrifttagning av utfört arbete. a. Isolationsmätning. b. Jordningskontroll. c. Funktionskontroll Personskyddsbrytare.

• Installatör kontrollerar att dioderna / display på laddaren fungerar som det ska.

• Installatör kontrollerar laddboxen med avsett testverktyg.

• Installatör dokumenterar installation (laddbox & el-central).

• Installatör har en genomgång med kund angående utförd installation.


Övrigt

Eventuella anpassningar utöver standardinstallationen, faktureras enligt gällande prislistan.

Installation genomförs under ett och samma besök från behörig installatör. Skulle förutsättningarna för överenskommen installation inte stämma så kan vi tvingas boka om datum och ni får då bekosta en bomavgift på 2 300kr.

Tillkommande arbete eller mer omfattande eller tidskrävande installation, utöver det som ingår i beställd installation sker på löpande räkning och enligt gällande prislista. Merkostnader vid mer omfattande installation än vad som uppges för beställd installation faktureras och betalas av beställare i samband med slutavräkning efter utförd installation. Du som kund ska vara medveten om risken för merkostnader om kriterierna för standardinstallation inte uppfylls eller arbetet är mer omfattande än normalt. Vid beställning av installation av laddbox godtar kund eventuella merkostnader som kan uppstå och som frångår ovan skrivna installation.

Installation av laddbox på egen fastighet är normalt berättigad till Grön teknik avdrag på 50 % av allt arbete och material, dock er resekostnad. Vi gör detta avdrag direkt på din faktura men du är själv ansvarig för att uppfylla villkoren för grön teknik, se Skatteverkets hemsida eller fråga om du inte vet.

Exempel på vad som ej ingår:

 • • Grävarbete
 • • Flytta på hinder
 • • Bygga plattformar för stegar på ojämn mark
 • • Manövrering i buskar eller kring träd
 • • Hjälpmedel såsom lift, byggställning eller lång stege

Vi har en vanlig trappstege med oss som klarar de flesta höjder. Är du osäker på höjd eller om annat hjälpmedel behövs? Ring så går vi igenom det.


Tillkommande prislista arbete + material, inkl. moms och efter grön teknik avdrag:


 •   Tillkommande kabel 5G2,5mm2/m 95 kr
 •   Kabel 5G6mm2/m (22kW installation) 110 kr
 •   Extra håltagning standard inner / yttervägg 150 kr
 •   Höjning av huvudsäkring (inkl. för- & efteranmälan) 800 kr
 •   Kapsling, inomhus 4-modulers för 3x16A säkring 375 kr
 •   Kabelskydd rakt på vägg (trä / tegel eller putsfasad) /m 225 kr
 •   Kabelskydd färdig böj och avslut 318 kr/st
 •   Tillkommande arbetstid övrigt arbete per påbörjad timme 450 kr
 •   Dubbelbox, vid installation av en andra box i närhet till den första 5 225 kr
 •   Resa utöver de 50km som ingår per km 8kr
 •  (omfattas ej av grönt bidrag enligt Skatteverkets regler)
 •  För övriga speciallösningar offereras på begäran.

  Priserna gäller till och med 2023-11-11

Kontakt

Elektrotjänst i Skåne AB, Martin Adelros, auktoriserad elinstallatör AL samt verifierad Efuel partner

[email protected] 076-306 54 40